Priser

MINIMUMSPRIS SEREMONI

Administrasjonskostnader                                                                              Kr.    900,-

Kiste Basis 64                                                                                                   Kr. 5 100,-

Stell/nedlegg                                                                                                    Kr.    1 000,-

Hygienetiltak                                                                                                    kr.     120,-

Transport (Egenandel)                                                                                    Kr. 2 538,-

Byråhonorar                                                                                                     Kr. 2 300,-

 

Sum                                                                                                                  Kr. 11 958-

 

Alle priser er inkl. mva.

Dette er et eksempel på begravelse avholdt i avdødes hjemkommune.

Det er ingen seremoni inne i kirken. 

 

MAKSIMUMSPRIS SEREMONI

Administrasjonskostnader                                                                          kr. 900,-

Annonse (r)                                                                                                  kr. 6 000,- (Avhengig av lengde og antall annonser)

Kiste Continental                                                                                         kr. 38 400,-

Stell/nedlegg                                                                                               kr. 1 000,-

Hygienetiltak                                                                                               kr. 300,-

Transport (Egenandel)                                                                                kr. 2 538,-

Blomster/dekorasjon                                                                                  Avhengig av bestilling

Trykte program m/bilde 200 stk. kr. 20,- pr. program                           kr. 4 000,- (Avhengig av antall bestilte)

Kondolanseprotokoll                                                                                   kr. 350,-

Lys/pynteutstyr                                                                                           kr. 500,-

Assistanse kirken                                                                                        kr. 1 300,-

Byråhonorar                                                                                                 kr. 2 300,-     

 

Sum                                                                                                               kr. 57 588,-   

 

Alle priser er inkl. mva

Dette er et eksempel på begravelse avholdt i avdødes hjemkommune.

 

ANDRE MULIGE KOSTNADER

Kremasjonsavgift       kr. 4 500,- (Røros krematorium)

Minnesamvær

Kostnader ved seremoni utenfor avdødes hjemkommuneSe fullstendig prisliste

 

 

 

 

                                                                

 

 

Utskrift